ஜிகு ஜிகு ரயில் | Jigu Jigu Rail Song Lyrics in Tamil

Jigu Jigu Rail Song Lyrics in Tamil from Maamannan Movie. Ellam Maarum or Jigu Jigu Rail Song Lyrics penned in Tamil by Yugabharathi.

பாடல்:ஜிகு ஜிகு ரயில்
படம்:மாமன்னன்
வருடம்:2023
இசை:AR ரகுமான்
வரிகள்:யுகபாரதி
பாடகர்:AR ரகுமான்

Ellam Maarum or Jigi Jigu Rail Lyrics

சிறுவர்கள்: ல லலல ல
ல லலல ல ல லலல ல
ஏய் கிச்சு கிச்சு தாம்பலம்
கிய கிய தாம்பலம்

ஆண்: ஜிகு ஜிகு ரயில்
கெளம்புது பார்
நிஜங்களின் பயணமும்
தொடங்குது பார்

ஆண்: நீ புறப்பட்டு வா
சரிகம சரித்திரம் படைத்திட வா
முன் பகைவிட்டு வா
சரிசம உலகில் மகிழ்ந்திட வா

ஆண்: வீண் திரை விட்டு வா
ஒளி தரும் முகங்களில் பளிச்சிட வா
பூஞ்சிறகாய் இணைந்தே மிதப்போம் வா

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

ஆண்: எல்லாம் மாறும் எல்லாம் மாறும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்
நஞ்ச புஞ்ச ரெண்டா நோகும்
எள்ளும் நெல்லும் ஒன்னா வாழும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்

சிறுவர்கள்: ல லலல ல
ல லலல ல ல லலல ல
ஏய் கிச்சு கிச்சு தாம்பலம்
கிய கிய தாம்பலம்

சிறுவர்கள்: ஏய் கிச்சு கிச்சு தாம்பலம்
கிய கிய தாம்பலம்

ஆண்: ஜன்னலுக்குள் வானம் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ
ஆண்: உள்ளங்கையில் பாதை உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ

ஆண்: மண்ணுக்குள்ளே பூவும் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ
ஆண்: புள்ளிக்குள்ளேயும் கோலம் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ

ஆண்: ஓ புன்னகையில் ஞானம் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ
ஆண்: உண்மை அன்பில் யாவும் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ

ஆண்: எவ்விடத்தும் ஏகன் உண்டு
குழு: வந்து சேந்துக்கோ
ஆண்: வந்து சேந்துக்கோ
வந்து சேந்துக்கோ

ஆண்: ஹோ ஜிகு ஜிகு ரயில்
கெளம்புது பார்
நிஜங்களின் பயணமும்
தொடங்குது பார்

ஆண்: நீ புறப்பட்டு வா
சரிகம சரித்திரம் படைத்திட வா
முன் பகைவிட்டு வா
சரிசம உலகில் மகிழ்ந்திட வா

ஆண்: வீண் திரை விட்டு வா
ஒளி தரும் முகங்களில் பளிச்சிட வா

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

ஆண்: இலட்சம் கோடி நட்சத்திரம்
குழு: வந்துக்கோ சேந்துக்கோ
ஆண்: மின்னல் அள்ளி முத்தம் போட
குழு: வந்துக்கோ சேந்துக்கோ

ஆண்: மேகத்தில ஊஞ்சலாட
குழு: வந்துகோ செந்துக்கோ
ஆண்: இடியிடிக்க கொடிபிடிக்க
குழு: வந்து சேந்துக்கோ

ஆண்: மழையடிக்க தமிழ் படிக்க
வந்து சேந்துக்கோ
மரம் முளைக்க மண் மணக்கா
வந்து சேந்துக்கோ

அனைவரும்: வந்து சேந்துக்கோ
வந்து சேந்துக்கோ
ஓரஞ்சாரம் ஓடவென
வந்து சேந்துக்கோ

அனைவரும்: வந்து சேந்துகோ
வந்து சேந்துகோ
ஆடி பாடி பாடி ஆடி
வந்து சேந்துகோ

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

ஆண்: ஏய் லம்பா
குழு: லம்பா லம்பா
ஆண்: ஏலே நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா
ஆண்: நீ தெம்பா
குழு: தெம்பா தெம்பா
ஆண்: ஏறு நண்பா
குழு: நண்பா நண்பா

குழு: எல்லாம் மாறும் எல்லாம் மாறும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்

குழு: நஞ்ச புஞ்ச ரெண்டா நோகும்
எள்ளும் நெல்லும் ஒன்னா வாழும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்
உள்ளம் சேந்தா எல்லாம் மாறும்

ஆண்: எல்லாம் மாறும் எல்லாம் மாறும்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *