சில் மக்கா பாடல் வரிகள் | Chill Makka Song Lyrics in Tamil

Chill Makka Song Lyrics in Tamil from Good Night Movie. சில் மக்கா பாடல் வரிகள். Chill Makka Song Lyrics has penned in Tamil by Mahan Rajan.

பாடல்:சில் மக்கா
படம்:குட் நைட்
வருடம்:2023
இசை:சீன் ரோல்டன்
வரிகள்:மோகன் ராஜன்
பாடகர்:பிரதீப் குமார்

Chill Makka Song Lyrics in Tamil

சில் மக்கா
ஹோ சில் மக்கா
சில்லி மக்கா
ஹோவாழ்க்கையில

கொஞ்சம் கூட
சில் பண்ண நேரமில்ல
நமக்குன்னு
எஞ்சிருக்கும் வாழ்க்கையில

கஷ்டம் நஷ்டம்
பக்கம் வரும் காலத்துல
பஞ்ச போல
நெஞ்சிருந்தா கவலயில்லை

ஹார்ட்டு பேசும்
வார்த்தையத்தான் கேளு
சைக்கிள் கேப்-ல்
சந்தோசத்த தேடு

எண்ணி பாரு
சொன்னா கேளு

சில் மக்கா
ஹோ சில் மக்கா
சில் மக்கா
ஹோ வாழ்க்கையில

சில் மக்கா
ஹோ சில் மக்கா
சில் மக்கா
ஹோ வாழ்க்கையில

கால புத்தகத்தின்
அடுத்த பக்கம் என்ன
யாருக்கு தெரியும்
போகும் பாதைக்கெல்லாம்
திருப்பம் எங்கு வரும்
யாருக்கு தெரியும்

கொள்ள இன்பம் இருக்கு
அத அள்ள நேரம் ஒதுக்கு

மாறி போகும் தேதி
அதில் மறந்து போகும் பாதி
மனதில் மிஞ்சும் மீதி அட
அதுதான் வாழ்வின் செய்தி

எண்ணி பாரு
சொன்னா கேளு

சில் மக்கா
ஹோ சில் மக்கா
சில் மக்கா
ஹோ வாழ்க்கையில

சில் மக்கா
ஹோ சில் மக்கா
சில் மக்கா
ஹோ வாழ்க்கையில

யார் என்ன சொன்னாலும்
பேர் சொல்லும் உறவு
தோள்சாய்ந்து நடக்கும்
வேராகி ஒருநாள்
பேரன்பு உனையே
கைத்தாங்கி பிடிக்கும்

சேர உள்ளம் உகந்தா
ஒரு கோடி சொந்தம் இருக்கு

மாறி போகும் தேதி
அதில் மறந்து போகும் பாதி
மனதில் மிஞ்சும் மீதி அட
அதுதான் வாழ்வின் செய்தி

எண்ணி பாரு
சொன்னா கேளு

கொஞ்சம் கூட
சில் பண்ண நேரமில்ல
நமக்குன்னு
எஞ்சிருக்கும் வாழ்க்கையில

கஷ்டம் நஷ்டம்
பக்கம் வரும் காலத்துல
பஞ்ச போல
நெஞ்சிருந்தா கவலயில்லை

ஹார்ட்டு பேசும்
வார்த்தையத்தான் கேளு
சைக்கிள் கேப்-ல
சந்தோசத்த தேடு

தெனனேன தன்னனா தானனேனா
தெனனேன தன்னானனா
தெனனேன தன்னனா தானனேனா
தெனனேன தன்னானனா

சில் மாமே

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *