சிவோஹம் | Shivoham Shivoham Song Lyrics in Tamil from PS2

Shivoham Shivoham Song Lyrics in Tamil from Ponniyin Selvan 2 Movie. Shivoham Shivoham Song Lyrics has penned in Tamil by Venky.

பாடல்:சிவோஹம் சிவோஹம்
படம்:பொன்னியின் செல்வன்
பாகம் – 2
வருடம்:2023
இசை:AR ரஹ்மான்
வரிகள்:வெங்கி
பாடகர்:சத்யபிரகாஷ், நாராயணன்,
ஸ்ரீகாந்த் ஹரிஹரன், நிவாஸ்,
அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசஸ்,
செண்பகராஜ், ஐயப்பன்,

Shivoham Shivoham Song Lyrics in Tamil

சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்

மனோ புத்தி அஹங்காரா
சித்தானி நாஹம்
ந ச ஷோத்ரவ்ஜிஹ்வே
நா சா கிரானா நிட்ரே
ந ச வ்யோம பூமிர்
ந தேஜோ ந வாயுது
சிதாநந்த ரூப
சிவோஹம் சிவோஹம்

சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்

ந ச ப்ராண ஸங்க்யோ ந
வை பஞ்ச வாயு
ந வா சப்த தாதுர் ந
வா பஞ்ச கோஷா
ந வக் பானிபாதவ் ந
சோபஸ்தா பாயு
சிதாநந்த ரூப
சிவோஹம் சிவோஹம்

சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்

ந மே த்வேஷ ராகௌ
ந மே லோப மோஹௌ
ந மே வத்தோ நைவ
மாசரிய பவஹா
ந தர்மோதநவ சார்தோ ந
காமோ ந மோக்சி
சிதானந்த ரூப
சிவோஹம் சிவோஹம்

சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்

சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்
சிவோஹம் சிவோஹம்

Ponniyin Selvan 2 Songs Lyrics

Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham

Mano Buddi Ahankara
Chittani Naham
Na Cha Shrotravjihve
Na Cha Ghraana Netre
Na Cha Vyoma Bhumir
Na Tejo Na Vayuhu
Chidananda Rupah
Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham

Na Cha Prana Sangyo
Na Vai Pancha Vayuhu
Na Va Sapta Dhatur
Na Va Pancha Koshah
Na Vak Padhapachona
Chopastha Payu
Chidanda Rupah
Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham

Na Me Dvesha Ragau
Na Me Lobha Mohau
Na Me Vaddho Naiva
Masariya Bhavaha
Na Dharmodava Chartho Na
Kamo Na Mokshaha
Chidanand Rupah
Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham

Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham
Shivoham Shivoham

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *